15 km

5. Ústecká VitaSport patnáctka (a pětka)

Trať: Shodná trať s tratí závodu Ústecký VitaSport maraton s obrátkou na 7,5.km/2,5.km (trať úředně změřena měřičem IAAF/AIMS)

  
DETAIL